חפש בבלוג זה

יום שלישי, 2 בינואר 2018

עמידה בנטל ההוכחה

השינויים והתהליכים המתחוללים בקהילה החרדית בישראל בשנים האחרונות, כדוגמת השתתפות גבוהה יותר בעולם העבודה, עליה מתמשכת בשיעור הסטודנטים החרדים, גיוס לצה"ל ולשירות האזרחי, חשיפה גבוהה לאינטרנט, מעורבות בחברה הישראלית וכיו"ב, נתקלים בחשדנות רבה בקהילה החרדית. הכלל המפורסם של "כל המשנה ידו על התחתונה" תקף כאן באופן ברור, בשל החשש מירידה רוחנית בעקבות המפגש והחשיפה מחוץ לכתלי בית המדרש ומעבר לחומות שבתוכן התבצרה והתפתחה הקהילה החרדית.
ניתן כמובן להשמיע טיעונים רבים על הצורך בהשתלבות של חרדים בעבודה בלימודים אקדמיים ובצה"ל, אפשר גם להצביע על חוסר יכולת להתנזר לחלוטין מהתפתחויות הטכנולוגיה ומהעולם שסביבנו, אולם אחרי הכול נטל ההוכחה בנוגע ליכולת לשמר את ערכי היסוד של הקהילה החרדית של לימוד תורה ויראת שמים גם במפגש עם העולם הגדול מוטל על כתפי "החרדיות המתחדשת".
לעתים מביאים את הקהילות החרדיות בארה"ב כהוכחה ליכולת לשלב בין מחויבות גבוהה לתורה ויראת שמים לעולם המעשה, אולם נראה שישנן כמה סיבות להבדיל בין המקרים. את המודל האמריקאי הביא בימים האחרונים בכישרון רב הכתב יאיר שרקי בערוץ 2 בסדרה בשם "ברוקלין של קודש", ואת ההבדלים בין מודל זה למודל הישראלי הציגו חברי הכנסת החרדים בטוב טעם.
מתוך הפרק "נושאי המגבעת" בתכנית "המקור"
התחום הרגיש ביותר הוא כמדומני תחום החינוך בכלל וחינוך הבנים החרדיים בפרט, למרות כל השינויים שנזכרו למעלה עדיין ישנה התנגדות כמעט גורפת לכניסת לימודים כלליים למוסדות חינוך נורמטיביים לבנים חרדים, בפרט במוסדות על-יסודיים. רק כשמדובר בנוער נושר שכבר נפלט מעולם הישיבות, ניתן למצוא הסכמה רחבה יותר ללימודים כלליים ברמה זו או אחרת.
הישיבות התיכוניות החרדיות נתקלות בשל כך בהתנגדות חריפה, בפרט אלה מתוכן שפנו לקבוצות יותר שמרניות בקהילה החרדית, והבולטת שבהן היא ללא ספק "המדרשה החסידית" בביתר עילית של הרב מנחם בומבך. בשל כך, יש לציין את הפרק המצוין של ישראל רוזנר בתכנית "המקור" בערוץ 10 (https://www.10.tv/news/151378), שהציג בפנינו את עמידתה המרשימה של הישיבה בנטל ההוכחה. בפרק זה נחשפנו לתלמידים חסידים מרשימים בחכמתם במידותיהם ביראת השמים שלהם ובהווייתם החסידית, יחד עם לימודים כלליים ברמה גבוהה ועם תחושת שותפות ומחויבות גבוהה לחברה הישראלית.
יש לקוות שעוד מהלכים חשובים בקהילה החרדית, ילמדו מהנעשה ב"מדרשה החסידית" ויספקו גם הם את נטל ההוכחה.

תגובה 1: