חפש בבלוג זה

יום חמישי, 14 בפברואר 2019

לעולם יהא אדם

פורסם בעיתון "יום ליום"

לפני ימים ספורים (כ"ה בשבט) ציינו את יום פטירתו של הגאון רבי ישראל מסלנט מייסד "תנועת המוסר", שהקדיש את חייו לחיזוק מצוות שבין אדם לחבירו, באמצעות לימוד ספרי מוסר ובעבודת תיקון המידות. תלמידיו הגדולים הרחיבו את השפעת התנועה לישיבות ליטא הגדולות והמפורסמות, והתנועה עצמה פנתה לכמה כיוונים שונים.

המסר המרכזי של תנועת המוסר הוא שההתנהגות המוסרית בין אדם לחבירו, היא הבסיס ההכרחי לפני כל עבודת ה'. הגרי"ס היה רגיל לומר על התפילה המופיעה בסידורים לפני פסוקי דזמרה "לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם יְרֵא שָׁמַיִם בַּסֵּתֶר", שיש לשים פסיק אחרי המילה השלישית, מפני שקודם כל על כל אחד להיות "אדם" ורק אח"כ להיות "ירא שמים".

זוהי המשמעות של האמרה המפורסמת "דרך ארץ קדמה לתורה", ואלו הם הלקחים הנלמדים מלימוד חומש בראשית ומחצית חומש שמות עד למתן תורה, שההתנהגות המוסרית הנדרשת והמתבקשת נתונה לשכל הישר עוד לפני שניתנה תורה.

את היסוד החשוב והבסיסי הזה, עלינו להחדיר בקרב ילדינו ותלמידינו מגיל צעיר. עליהם להבין שבראש ובראשונה אנו רואים בהם בני אדם, לפני שאנו מבקשים לעשותם יראי שמיים. הם אמורים לראות בנו דוגמה אישית לאנושיות ומוסריות, לפני שאנו יראי שמיים ושומרי מצוות. והם צריכים לדעת שזו גם הציפיה שלנו מהם להתנהג במוסריות ובדרך ארץ, לא פחות מציפיתנו שיקיימו את המצוות שבין אדם למקום.

את הדברים הללו כתב גם הגאון רבי חיים ויטאל תלמידו הגדול של האר"י הקדוש בספרו "שערי קדושה": 
"והבן זה מאד, כי להיותם עקרים ויסודות לא נמנו בכלל תרי"ג המצות התלויות בנפש השכלית, ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממדות הרעות יותר מן קיום המצות עשה ולא תעשה כי בהיותו בעל מדות טובות בנקל יקיים כל המצות:" (חלק א, שער ב)

למרות פשטותם ופרסומם של הדברים הללו, נראה שבפועל הם קשים מאוד ליישום. פעמים רבות אנו עצמנו שוכחים שהתנהגות במידות טובות במוסר ובדרך ארץ קודמת לכל דבר אחר, ובודאי שילדינו ותלמידינו אינם מבינים תמיד שזהו הדבר הבסיסי והראשוני שאנו מצפים מהם.

תלמידים רבים וטובים עזבו את הדרך החינוכית, מפני שהם לא הרגישו שרואים בהם ראשית לכל בני אדם, לפני שמבקשים מהם להיות יראי שמיים. רבים אחרים חוו חוויות שליליות, בחוסר זהירות של אנשי הצוות במוסדות החינוך בכבודם של התלמידים, ובשכחה של היסוד החשוב הזה.

בטוחני, שאם נתחזק כולנו בשינון וביישום של הכלל הבסיסי הזה, נצליח להציל נשמות רבות בישראל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה