חפש בבלוג זה

יום חמישי, 30 במאי 2019

העם השבט והיחיד

פורסם בעיתון "יום ליום"

בפרשת במדבר אנו לומדים על מניינם של כל בני ישראל, על מניינו של כל שבט ושל כל דגל ועל מקום חנייתו, ועל מניינו ומקום חנייתו המיוחד של שבט לוי למשפחותיו. למרות שהמספרים ומקום החניה ועבודת המשא של הלויים היו נכונים לשעתם, הלקח שניתן ללמוד מהם הוא לדורות.

הספירה באה ללמד אותנו על חשיבותו של כל אחד ואחד מישראל, שכן בלעדיו היה מספרם של בני ישראל שונה, ועל כולנו להכיר בערכו ובייחודו של כל אחד ובתרומתו לכלל. החלוקה לשבטים ולדגלים, מלמדת אותנו על כך שלכל קבוצה יש את המאפיינים שלה ואת התפקידים המיוחדים עבורה. לאחר ההבנה וההכרה בחשיבותו של היחיד ובייחודה של כל קבוצה, חובה עלינו להבין ולזכור את החשיבות הגדולה ביותר של המכלול הרחב של העם כולו. בתוך עם ישראל מתייחד שבט לוי, שבלשונו של רש"י בפרשתנו נקרא "לגיון של מלך" (במדבר א,מט), לשבט לוי נקבע לדורות מקום מיוחד ותפקיד מיוחד, בהיותו מתווך בין הקב"ה ובין עם ישראל, הן בעבודת המקדש והן בהוראת התורה לעם ישראל.

הקהילה החרדית בישראל נטלה על עצמה מזה כשבעים שנה את תפקידו של שבט לוי, כדבריו המפורסמים של הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל (יג,יג): "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". את השליחות הזו הציבור החרדי ממלא באופן מעורר השתאות, כשספסלי בית המדרש התרבו באופן חסר תקדים בהיסטוריה.

יחד עם זאת, עלינו לזכור ולהזכיר לעצמנו את מקומו וחשיבותו של היחיד, ולצערנו הרב לעיתים רבות מדי מקומו וייחודו של הפרט נשכח מאיתנו בשם השליחות הכללית שנטלנו על עצמנו. מהעבר השני, עלינו להכיר בכך שבעם ישראל ישנם עוד שבטים שונים, וגם להם יש מקום תפקיד ושליחות, ועלינו להכיר אותם לכבד אותם ולא לזלזל בהם או להתנכר אליהם, בשל התפקיד המיוחד שלנו. ובעיקר חובה עלינו לזכור את הדבר השלם המרכיב את עם ישראל כולו, ולא להתעלם מחובתנו לדאוג לכל עם ישראל, ולקיים איתו מערכת הדדית של נתינה וקבלה.

הצורך להכיר בו זמנית בכל הרבדים הללו, מהפרט אל הכלל ומהכלל אל הפרט, דורש מכולנו מאמץ רב ותזכורת תמידית, כך נזכה בעזרת ה' להשראת השכינה בתוך מחנינו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה