חפש בבלוג זה

יום חמישי, 4 ביוני 2020

לדרכו של אבי הישיבות

בשבת הקרובה י"ד בסיון נציין 199 שנים לפטירתו של "אבי הישיבות" הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל תלמידו הגדול של הגר"א ומייסד ישיבת וולוז'ין שהייתה ל"אם הישיבות".

דמותו הייחודית של רבי חיים מלווה אותי רבות לאורך השנים, בשל ההשפעה העצומה של מפעלו הגדול ושל כתביו, ובעיקר בשל מנהיגותו וראייתו הרחבה לצד ענווה יוצאת דופן.

הגר"ח חיבר את ספר "נפש החיים", החלק המפורסם מתוכו בעולם הישיבות הוא שער ד' בו הוא מרחיב על חשיבות לימוד התורה, על המשמעות של לימוד "תורה לשמה" ועל היחס הנכון בין לימוד גמרא והלכה ללימוד ספרי מוסר ויראה.

בראשית שנת תקס"ב פרסם רבי חיים אגרת בנוגע להקמת הישיבה, ושם הוא מתאר את המציאות הקשה שהתמעטו לומדי התורה, והוא קורא לכל תלמידי החכמים להקים ישיבות ומספר שגם הוא קיבץ סביבו כמה תלמידים.

הקמת וולוז'ין הייתה מהפכה בעולם היהודי, מפני שלראשונה מזה שנים רבות קם מוסד עצמאי ללימוד תורה שאיננו תלוי בדמות מסוימת ובבני העיר שהוא נמצא בתוכה, ותלמידי המוסד זוכים למקום מכובד ללימוד ללינה ולתזונה מליאה. הוא רומם את קרנם של תלמידי הישיבות, והישיבה הצליח ב-90 שנות קיומה להעמיד מתוכה גדולי תורה רבים. ישיבת וולוזי'ן הפכה למעשה למודל לישיבות כדוגמת טלז, סלבודקה, פוניבז', חכמי לובלין ועוד ישיבות רבות.

הקושי שלי עם הגר"ח נעוץ בספר קטן בשם "בנין עולם" שחובר לפני כמה עשרות שנים בעילום שם (המחבר הוא הרב דוד אברהמי זצ"ל) שנועד לחזק את תלמידי הישיבות בלימוד תורה, בספר זה הוא ציטט את הגר"ח שאמר בדרשה שמי שביטל תורה אפילו שעה אחת אין לו חלק לעולם הבא. הציטוט הזה זעזע את עולמי, וידוע לי על בחורי ישיבות נוספים שהתקשו מאוד לתפקד בשל הציטוט הזה. להבנת העניין חשוב להכיר את המושג "ביטול תורה" ואת משמעותו בעולם הישיבות הליטאי, אבל בסופו של דבר נראה לי שהרבנים והמחנכים החרדים לא נתנו מספיק את דעתם להשפעה אפשרית של דברים מסוג זה. בשנים שלאחר מכן שמעתי את הפרשנות של רבו הגר"א על המשנה באבות שאומרת שהתורה נקנית ב"מיעוט שיחה", פירושו שיש צורך במידה מסוימת של שיחה בשביל ללמוד תורה, ודבריו אלו הצליחו להרגיע אותי.

בשנים האחרונות אני מרבה לצטט את דבריו הנפלאים של רבי חיים בספר "רוח חיים" על פרקי אבות, שם הוא כותב:
"התורה נקנית בשמחה, כי הלומד בשמחה בשעה אחת ילמוד יותר הרבה ממה שילמוד בכמה שעות בעצבות".

נ.ב. את המכתב של הגר"ח ביסוד הישיבה תוכלו לקרוא כאן
ספר "בנין עולם" באתר היברובוקס

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה