חפש בבלוג זה

יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

אם אין אנו לנו, מי לנו?

פורסם ב-Ynet לרגל חג החנוכה תשע"ו בשיתוף עם מכון "שחרית"
המשנה במסכת אבות (א,יד) אומרת "אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?", במילים קצרות אלו באה לידי ביטוי ההכרה שאדם הנמצא במצב לא רצוי אין שום יכולת לאחרים לחלץ אותו ממצבו ללא שיתוף פעולה מצידו. כשם שאמירה זו נכונה לגבי הפרט היא נכונה גם כן לגבי הכלל, קהילה או מגזר הנמצאים במצב לא רצוי לא יוכלו להיחלץ ממנו ללא יוזמה מצידם.
הקהילה החרדית בישראל עומדת כיום בפני אתגרים גדולים ביותר, מערכת היחסים בינה לבין כלל החברה הישראלית בנוגע לשאלות דת ומדינה ולגבי שותפות במשימות הביטחון והכלכלה עומדת כיום למבחן, ההתפתחויות הטכנולוגיות ומהפכת המידע והתקשורת מאיימות על החומות התרבותיות שבהן היא הקיפה את עצמה, העוני והמצוקה בקרב בתי אב רבים בקהילה החרדית ואפשרויות התעסוקה המוגבלות, הריבוי הטבעי המהיר והצרכים הגדלים בתחום הדיור ועוד כהנה וכהנה שאלות כבדות משקל עומדות על סדר יומה של הקהילה החרדית.
במהלך השנים יכולנו לראות כיצד גורמים חיצוניים לקהילה החרדית, ניסו את כוחם לגרום לשינויים בקהילה החרדית, אם בתכניות הלימודים במוסדות החינוך החרדים או בשיעורי התעסוקה והלימודים האקדמיים של חרדים או בנוגע לשיעורי הגיוס לצה"ל ולשירות האזרחי של צעירים חרדים, חלק מהפעולות נעשו באמצעות תקציבים וחלקם באמצעי חקיקה או פסיקות של בתי משפט, אולם בדרך כלל פעולות אלו גרמו דווקא להסתגרות בתוך הקהילה.
בשנים האחרונות, אנו רואים כיצד מתוך הקהילה החרדית צומחת מנהיגות אחראית ומחויבת, אשר מחזיקה בערכי היסוד של הקהילה החרדית, ויחד עם זאת מבקשת לבחון מחדש את הנורמות הרווחות בקהילה זו ואת הפעולות הנדרשות להתמודדות עם אתגרי השעה. מנהיגות זו נדרשת לאומץ רב, להעלות שאלות נוקבות ולעמוד תחת מתקפות מבית, מתוך אהבה גדולה לקהילתם ודאגה לעתידה הרוחני והגשמי ולמקומה במדינת ישראל ובעם היהודי.
מנהיגות זו הנה כיום עדיין מיעוט בקהילה החרדית, אולם קולה נשמע מעת לעת באופן רחב יותר. היא זוכה כיום להשמיע קול בהיר וצלול, שרבים וטובים בקהילה החרדית מבקשים לשמוע. היא נדרשת עוד לדרך ארוכה על מנת להשפיע השפעה רחבה וברת קיימא בקהילה החרדית, אבל הניצנים שלה בתחומים רבים הם בהחלט מעודדים.
להמחשת העניין, אשתמש בכמה דוגמאות לצמיחתה של אותה מנהיגות. במכון מנדל למנהיגות ובאוניברסיטה העברית בירושלים פועלת כבר למעלה מחמש שנים תכנית "שלוחי ציבור" לפיתוח מנהיגות חרדית בעלת חזון ומחויבות לקהילה, שהשתתפו בה עד כה למעלה מ-150 גברים ונשים אנשי מפתח בקהילה החרדית. בשנתיים האחרונות פועל בירושלים בית מדרש "למען דעת" להכשרת רבנים ודיינים חרדים בעלי ראית עולם רחבה וקשובה לאתגרי התקופה. בשנתיים הללו הופעלה גם תכנית "מובילות" להעצמת נשים חרדיות ולשילובן בתפקידי מפתח. בשנה האחרונה הוקם מכון "מדת" לחשיבה תורנית שעסק בקוד האתי של תפקיד הרב בקהילה. בימים אלו מוקם איגוד מטפלים מקצועיים חרדים, למניעת תופעות לא רצויות בתחום הטיפול. אלו הן רק מעט מזעיר מהיוזמות החיוביות הצומחות להן מתוך הקהילה עצמה.
התפתחות זו היא השלב הראשון של המשנה שבלשון רבים יש לקרוא אותה "אם אין אנו לנו, מי לנו?", אולם כעת הגיעה הזמן להציג את השאלה השניה "וכשאנו לעצמנו, מה אנו?", שכן מנהיגות זו לא תוכל לפעול באופן משמעותי ללא תמיכה של גורמים חיצוניים הן בעולם הפילנתרופי הרחב והן בגופים ציבוריים בשלטון המרכזי וברשויות המקומיות, והדבר החשוב ביותר הוא לזכור תמיד את השאלה השלישית של המשנה "ואם לא עכשיו, אימתי?"
אני מאמין שבכוחה של מנהיגות חדשה זו להביא תועלת רבה לקהילה החרדית למדינת ישראל ולעם היהודי.
חג חנוכה שמח!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה