חפש בבלוג זה

יום ראשון, 28 בפברואר 2016

שכר חרדיות כנגד הפסדה

בעקבות התכתבות שלי עם חבר שכתב במאמר שפירסם את המשפט "כרגע אין בעולמנו את החברה שאנו רוצים לחיות בה ואנחנו צריכים להקים אותה מחדש", ראיתי לנכון לברר באופן רציני מה הם הדברים שמפריעים לי בחברה החרדית שבה גדלתי והתחנכתי ושבה אני חי ומגדל את ילדיי.
הקדשתי מעט זמן להעלות על הכתב את הדברים שטובים בעיניי בקהילה החרדית ואת הדברים שאינם טובים בעיניי, חשוב לי לציין שחלק מהדברים אינם נכונים על כל הקבוצות בקהילה החרדית.
אני מציע לכל אחד ואחת לעשות עם עצמו את התרגיל הזה.
וזו הרשימה שלי (הרשימה נכתבה בזמן קצר, ויתכן בהחלט שהושמטו דברים חשובים בשני החלקים):
מה טוב בעיניי בקהילה החרדית בישראל?
 • חינוך - ישנה השקעה גדולה בחינוך הילדים בבית ובמוסדות החינוך, החינוך הוא הדבר המרכזי עבור ההורים והם ישקיעו לשם כך את מיטב כספם זמנם ומרצם
 • מוסר ודרך ארץ - הציבור מתאפיין בהתנהגות מכובדת ומכבדת, בדיבור בנחת, בכבוד הדדי, בזהירות בממון הזולת
 • חסד - הערבות ההדדית בקהילה החרדית היא מיוחדת במינה, עזרה לכל מי שנדרש לה בהיבט כלכלי, בריאותי, פיזי, נפשי ועוד 
 • אהבת תורה - לימוד התורה הוא ערך עליון, הכרה בחשיבות להקדיש כל זמן פנוי ללימוד תורה
 • הסתפקות במועט - חיים בצניעות מבחינה כלכלית
 • כבוד לגדולי תורה - גדולי התורה זוכים למעמד הגבוה ביותר בחברה
 • שמירת תורה ומצוות - הקפדה על קיום של ההלכה על פי גדרים מחמירים
 • שמרנות - תודעה חזקה של המשכיות הדורות, הסתייגות מחידושים ובחינתם בחשדנות

מה לא טוב בעיניי בקהילה החרדית בישראל?
 • המוחלטות - הוודאות בכל תחום ועניין וחוסר המוכנות לחיות עם ספק וחוסר וודאות
 • הכפייה - שלילת הבחירה מאנשים בכל הגילאים, כולל סנקציות חריפות בכל סטייה מהתלם
 • חוסר סובלנות - יחס מבטל לדעות ולקבוצות אחרות, גם בתוך הקהילה החרדית עצמה
 • יהירות וגאווה - זלזול והתנשאות מול קבוצות אוכלוסיה אחרות, גם בתוך הקהילה החרדית
 • זלזול ואי הכרה בערכים נוספים - ביטול כל ערך שאיננו נתפס כערך תורני ודתי
 • אחד בפה ואחד בלב - שימוש מרובה בססמאות, חוסר הלימה בין אמירות רבות לחיים בפועל
 • הזנחה במערכת החינוך - מודל חינוכי אליטיסטי שמשאיר מאחור חלק גדול מהתלמידים, בפרט בחינוך הבנים החרדים
 • דיכוי יצירתיות - חוסר לגיטימציה ליצירתיות, בפרט בקרב הבנים ובתחומים אמנותיים
 • דיכוי האינדיבידואליזם - הפרט הוא חלק בלתי נפרד מהכלל, ועליו לוותר על ייחודיותו לשם כך
 • היעדר אסטרטגיה - מאבקים קצרי ראות, חוסר במידע עדכני, היעדר מנגנונים מסודרים לקבלת החלטות 
 • מחלוקות - הפיכת כל אי הסכמה ומריבה לעניין דתי, מחסור במנגנונים להכרעה
 • עדריות - אימוץ נורמות ללא מחשבה מספקת בכדי לא להיות שונה מאחרים
 • אי רציונליות - פעולות ומעשים חסרי היגיון ומשוללי יסוד תורני מתוך אמונה תפלה
 • תככים - חוסר הוגנות ושקיפות בפרט במהלכים ציבוריים
 • חשדנות יתר - הצגת כל מי שאיננו חרדי כאדם רע וחורש מזימות חסר ערכים ובעל רצון להזיק
 • הטפשת הציבור - דיכוי של כל חשיבה עצמאית ובפרט בבמה ציבורית

תגובה 1:

 1. כלומר, מה שטוב - זה התיאוריה, ומה שרע - זה הפרקטיקה...
  לחלק השני הייתי מוסיפה את התלות המוחלטת של הציבור המדובר בכל התחומים באלו שמחוץ להגדרותיו.

  השבמחק