חפש בבלוג זה

יום שלישי, 6 באוקטובר 2015

במה אני "חרדי" ולמה זה חשוב לי?


בדיונים רבים עולה השאלה אודות ההגדרה האישית והחברתית שלי כ"חרדי". השאלה הזו נשאלת מחד על ידי החולקים על דעותיי ופעולותיי מתוך הקהילה החרדית, המבקשים לטעון שאינני רשאי כבר להתהדר בשם זה, היות ובנושאים רבים אימצתי דעות שלדעתם אינן יכולות להיות חלק מתפיסת העולם החרדית. מאידך עולה השאלה דווקא על ידי שותפיי לדעה, המבקשים להבין מפני מה חשוב לי להמשיך ולזהות את עצמי כחלק מהקהילה החרדית.

התשובה לשאלה זו מורכבת להבנתי מכמה חלקים, אני מבקש להציג זאת בשלוש צורות: אני רואה את עצמי כ"חרדי" בתפיסת עולמי, אני חלק מהקהילה החרדית מבחינה תרבותית, ואני מגדיר את עצמי חרדי מפני שאינני שום דבר אחר.
 1. בהשקפת עולמי, אני רואה את עצמי כחניך של עולם הישיבות הליטאי ותנועת המוסר. זהו העולם שעיצב את תפיסותיי הבסיסיות בנוגע ללימוד תורה וקיום מצוות, שמירת ההלכה, רכישת מידות טובות והנהגות בין אדם לחברו, ועוד ערכים רבים נוספים. הספרות התורנית והביוגרפית שעליה התחנכתי ושלאורה חינכתי את ילדיי ושעל פיה אני מנסה לחנך את תלמידיי, מבוססת בעיקר על ארון הספרים החרדי ודמויות המופת שלו, גם אם חלקם הגדול עוד קדם בהרבה לחרדיות בת ימינו.
  הדבר החשוב ביותר עבורי בחברה הקרובה שלי, מעבר לרצון שחבריה יהיו מחויבים לשמירת תורה ומצוות ולהתנהגות מוסרית ומידות טובות, היא המחויבות להעמיד מתוכה גדולי תורה ויראה בצלמם ודמותם של גדולי התורה שהעמידו את עולם הישיבות הליטאי ותנועת המוסר.
  אני סבור שהקהילה החרדית בת ימינו, התרחקה ממימוש של תפיסת העולם המתוארת. מסיבות שונות, אני סבור שמעבר לחוליים רבים שדבקו בה ובכללם הקצנה ובורות, היא גם התרחקה ממימוש היעוד הבסיסי שלה להצמיח גדולי תורה ויראה בעלי שיעור קומה, אבל זוהי בעיניי סטייה מהדרך המקורית שלה, ואני מאמין שהדבר הוא בר תקנה. 
 2. בהיבט התרבותי, הקהילה החרדית היא תבנית נוף מולדתי. נולדתי גדלתי והתחנכתי במשפחה חרדית, בשכונה חרדית ובמוסדות חינוך חרדים, ובדרך זו גם גידלתי וחינכתי את ששת ילדיי שיחיו. התרבות החרדית כוללת מעבר לתפיסת עולם גם שפת דיבור, לבוש, אורח חיים, תבשילים ועוד אינספור היבטים תרבותיים. כל עוד לא בחרתי להגר לקבוצה חברתית אחרת, הרי שזוהי השתייכותי החברתית לטוב ולמוטב. עבורי לעבור לקבוצת שייכות אחרת זוהי הגירה במלוא מובן המילה, ובשלב זה למרות כל הקשיים אין לי סיבות מספיק טובות לבצע הגירה כזו. 
 3. בשיטת האלימינציה אני חרדי מפני שאינני דבר אחר, שכן כל עוד הציבור של שומרי תורה ומצוות מחלוק לשתי קבוצות כלליות של חרדים וציונים-דתיים, הרי שכל עוד שאינני רואה את עצמי כדתי-לאומי ממילא אני חרדי, אלא אם כן תיווצר קבוצה שלישית שתתאים יותר להשקפת עולמי. כמובן שכעת תישאל השאלה מדוע אינני מזהה את עצמי כדתי-לאומי, וכאן אם לא אזדקק לשתי התשובות הקודמות אצטרך להרחיב עוד בנידון, ואכמ"ל.

תגובה 1:

 1. While anti-Israel intolerant "activists" will try to falsely portray Israeli security action as supposed "racist," it's 100% false. It of course stems from facing/fighting radical racist Arab Islamic terror. Those that target civilians, who are exclusively Jews.

  ___

  MOST PERSECUTED GROUP IN ISRAEL ARE ACTUALLY CHAREDIM (which proves that division in that democratic country are cultural).


  https://www.google.com/search?q=%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D&oq=%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D


  Most Israelis want Orthodox parties out of government, survey says
  Sep 27, 2019 · Sixty-nine percent of respondents also said that support for religious freedom was a significant factor in their vote last week...
  https://m.jpost.com/israel-elections/most-israelis-want-orthodox-parties-out-of-government-survey-says-603100/

  ____

  Stop the Anti-Charedi Bias
  APR 26, 2020, 6:14 PM

  Given our current extraordinary circumstances, I have been following the Israeli English news much more consistently than is my norm. And I have been shocked by the wholesale maligning of the Charedi leadership, and in particular of Rav Chaim Kanievsky shlita, by so much of the mainstream Israeli media.  I am sure that the vast majority of my Charedi brethren are spending their time engaged in much loftier pursuits than reading the news, and that those few who have viewed such biased reporting do not wish to spend their time responding to unfounded attacks.  But I feel the need to call out these erroneous allegations, which appear intended to advance the media’s anti-Charedi agenda rather than do what the media is supposed to do in disseminating the news – simply report facts...
  https://blogs.timesofisrael.com/stop-the-anti-charedi-bias/

  Residents Claim Discrimination Over Closure of ultra-Orthodox City in Israel
  The Haredi city of Bnei Brak woke up Friday to a reality of checkpoints and police: 'They wouldn’t do such a closure for any secular city'
  Bar Peleg
  03.04.2020 | 23:06
  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-residents-claim-discrimination-over-closure-of-ultra-orthodox-city-in-israel-1.8738493

  Owing the ultra-Orthodox an apology
  Suddenly, the discussion is no longer about the identity of the coronavirus carriers; no accusations are being flung at them for the way in which they choose to observe their Judaism.
  By  Ruthie Blum
   Published on  06-03-2020 18:06
   Last modified: 06-03-2020 13:06
  https://www.israelhayom.com/opinions/owing-the-ultra-orthodox-an-apology/

  __

  העובדה שהחרדים הם הכי מרגישים ובאמת הכי מופלים לרעה, מוכיח שההבדלים בישראל לא שייכים לגזע או גזענות, אלא על רקע תרבות.

  (וצעדי בטחון נגרמים לא בגלל "גזע", אלא ההיפך הוא הנכון,בהם נגרמים בגלל קיצוניות בגזענות ערבית המחפשים כמטרה לטרור רק אזרחים יהודים).

  השבמחק