חפש בבלוג זה

יום שישי, 8 ביולי 2016

מה חושבים הרבנים? / תגובה למאמר מערכת ב"יתד נאמן"

במאמר מערכת ב"יתד נאמן" ביום שלישי האחרון (כ"ט בסיון תשע"ו), נכתבו כנגדי וכנגד הישיבה התיכונית "חכמי לב" שבראשותי דברים חריפים. אינני מעוניין להתייחס לפניני הלשון ולמגוון הדימויים והמשלים, השקרים ההיסטוריים והעובדתיים שהיו שזורים במאמר לכל אורכו. ברצוני להתייחס רק לטענה שעיסוקי בתחום השתלבות חרדים בתעסוקה נעשה בניגוד לדעת גדולי התורה וכנגד הציבור החרדי.
לשם כך, אני מבקש לשתף את הקוראים בסבב שיחות שקיימתי במהלך חורף תשס"ד עם כמה וכמה תלמידי חכמים ואנשי ציבור, כשבאתי לביתם לשוחח אתם על חוסר הלגיטימיות שיש לאברך שהגיע למסקנה שעליו לצאת לפרנסתו. לצערי הרב, אין לי תמלול מדויק של השיחות, לכן בחרתי להעלות דברים שכתבתי אז קרוב להתרחשויות ובהמשך את הדברים שהעליתי כעת על הכתב מהזיכרון.

מצאתי כתוב אצלי

הרה"ג נתן זוכובסקי שליט"א [יום ב' ו' כסלו תשס"ד]
 1. לאחר השואה סבר החזו"א, שישנו צורך ליצור מסגרת, על מנת שכל תלמידי הישיבות ימשיכו בלימודיהם אף לאחר נישואיהם, ואע"פ שהיו גדולי תורה שסברו שהכוללים נועדו למצוינים בלבד, כמו הגרא"א דסלר, דעתו של החזו"א היא שהתקבלה, כשהצטרפו לכך גורמים נוספים.
 2. כפי הנראה, ישנו מקום גדול להניח שנשתנו הנסיבות כיום, ויש צורך ליצור מסגרות על מנת שרבים מהאברכים יצאו לעמל הפרנסה, תוך הקפדה שתהא תורתם קבע ומלאכתם עראי, אולם אין מי שיוכל לעשות זאת, היות ולא ישמעו לדבריו ורק ירדפוהו על דבריו אלו.
 3. גם אם תיעשה פעולה בענין חובה לדאוג שהדבר לא יעשה באופן של לכתחילה, כלומר שהראויים לישב באהלה של תורה לא יבואו להעדיף את האפשרות להתפרנס מיגיע כפיהם.
 4. הפלי,תם של בני תורה העמלים לפרנסתם מסיבות שונות היא נורמה פסולה, ובמוסדות החינוך היא נעשית מחמת לחץ של הורי התלמידים.
 5. האברכים כיום מורגלים לחיי חופש ולחוסר מחויבות ויתקשו לעמוד במחויבות הנדרשת משכיר.
 6. חובה על האדם לדעת שאין סתירה בין מלאכה או עסק לבין היותו בן תורה הקובע עיתים לתורה.
 7. ישנם אמנם אברכים רבים שהשהות שנים רבות בכולל גורמת להם לרפיון רב וחוסר חיות ויש לדאוג עבורם לפתרון.
הרה"ג יוסף חיים קופשיץ שליט"א [יום ב' יג' כסלו תשס"ד]
 1. חובה על כל אברך לדעת שמוטל עליו לעשות כל שביכולתו על מנת לפרנס את משפחתו, ורצונו לעסוק בתורה איננו פוטרו מחוב זה.
 2. הבעיה כיום חמורה מאוד מכל הבחינות ומדובר בדיני נפשות ממש, ומצוה רבה לפעול בענין.
 3. כל פעולה צריכה להעשות בהסכמת מרן הגרי"ש אלישיב בהיותו גדול הדור, ורק אז יצרף הגראי"ל שטינמן את הסכמתו.
הרה"ג יוסף י. אפרתי שליט"א [יום ג' יד' כסלו תשס"ד]
 1. המצב הקיים כיום הוא חמור מאוד ועלול לגרום לאסון חלילה.
 2. כיום היוצא להתפרנס במלאכה כלשהי מפסיק להיות בן תורה, היות וזהו תרתי דסתרי, כשלאמיתו של דבר אין סתירה בדבר, ואולם רק בחו"ל ניתן לראות דוגמאות לכך. [ת"ח העוסקים במסחר או מלאכה]
 3. לפני מספר שנים נתן מרן הגרי"ש את אישורו להכשרה מקצועית, בהכונת חתנו הרה"ג יוסף ישראלזון, ואולם לאחר זמן נכשל הנסיון, והוא עזב את תפקידו, על כן לפני שנציג את הדברים בפני הגרי"ש, ראוי לשמוע מה הם הבעיות שנתגלו, על מנת שהדברים לא יישנו פעם נוספת.

הרה"ג יוסף ישראלזון שליט"א
 1. מרן הגרי"ש אלישיב נתן את הסכמתו שאברך שעפ"י הבחנת ראש הכולל איננו הוגה בתורה כראוי ואיננו מוצא בה את סיפוקו יופנה ללמוד אומנות להתפרנס בה


וזה מה שנכתב כעת (ר"ח תמוז תשע"ו) מהזיכרון

הג"ר עזריאל אויערבאך שליט"א, על הצורך לאפשר לאברכים להתפרנס מעבודה
ר' עזריאל: ברור שהכוללים לא נועדו עבור הכלל. הדרך הקיימת אינה יכולה להיות דרך לרבים. אם אני אומר את הדברים יגידו שאני אפיקורס, אם יהיו 15 רבנים שיצטרפו יחד ניתן לעשות זאת.
אתם צריכים לעשות בלי רבנים, ואנחנו נפנה אליכם משפחות שנתמכות ב"ועד הרבנים לענייני צדקה".

הג"ר רפאל שמואלביץ זצ"ל: הרבנים פלוני, אלמוני ופלמוני (שלושת הגדולים שהתנגדו פומבית ללימודים מקצועיים לגברים חרדים) הם ה"רודפים" של הציבור החרדי
אתה צודק ב-100%, אבל בניי ונכדיי הם חלק מהציבור החרדי, ואני אינני רואה חובה למסור נפש על כך.

הג"ר נתן זוכובסקי שליט"א, על הצורך במתן לגיטימציה לאברכים שנזקקים לצאת ולהתפרנס
ר' נתן: הרב שטיינמן בעצמו עמד לצאת לעבוד כמו חבירו ר' משה סולוביצ'יק, ואז הרב כהנמן הציע לו ללמד בישיבת פוניבז' לצעירים
תלכו לדבר עם ר' יוסף חיים קופשיץ, הוא מאוד קרוב לרב שטיינמן

הרב מרדכי קרליץ: דיברנו עם כל הגדולים, כולם מבינים שצריך שינוי בעניין של תעסוקה, מה אברך שיוצא לעבוד יכול לעשות חוץ מלהיות נהג?

הג"ר יוסף חיים קופשיץ שליט"א, בנוגע לדעתו של הגראי"ל שטיינמן
ר' יוסף חיים: ברור שצריך לאפשר לאברכים לצאת לעבוד, אבל אם לא תהיה תמיכה מחצר הגרי"ש אלישיב אני אומר לרב שטיינמן להתנגד כדי שהוא לא יסבול ממלחמות, כדאי שתדברו עם הרב אפרתי.

הג"ר יוסף אפרתי שליט"א: אתם אומרים שהציבור הולך לפיצוץ ואני אומר שהפיצוץ כבר כאן. אם אומרים בעצם "אנטוורפן זה כאן?" אתם צודקים, אבל צריך לשמוע מר' יוסף ישראלזון מה היו הבעיות במכון החרדי להכשרה מקצועית. למעשה כל תכנית טובה שתביאו לתעסוקת גברים הרבי יתמוך, רק תיגשו קודם לקבל הסכמה מרבי מיכל יהודה.

הג"ר יוסף ישראלזון זצ"ל: סיפר מעשה עם ר' חצק'ל לוינשטיין כשהוא ועוד תלמיד חכם באו לשוחח אתו על אברך מכולל פוניבז' שצריך לעודד אותו לצאת לעבוד, ועוד מעשה עם סיני גלבוע והסטייפלר שאמר לו להיות חשמלטור והוא לא רצה ונעשה עו"ד. למעשה כפי שהוא רואה רוב מוחלט של האברכים מרוצים.

ח"כ הרב אברהם רביץ ז"ל: באמת זה צריך להיות תפקיד של המפלגה, אבל הרשעים מ"יתד נאמן" לא יתנו לנו. (סיפר על עלילותיו עם העיתון) תעשו בכוחות עצמכם.

הג"ר ברוך שמואל דויטש שליט"א (לאחד מתלמידיו הקרובים): זה לא לעניין שעורך עיתון שמשתכר 30 אלף שקל בחודש כותב לאברכים שיסתפקו במועט ויאכלו פת במלח.
ר' ברוך שמואל היה היחיד שלא הסכים עם דברינו ואמר ש"יתד נאמן" צריך להילחם בנו

הגראי"ל שטינמן שליט"א, על הרעיון להקים מסגרות לקביעת עתים לתורה לאנשים עובדים ולהעלות את קרנם.
ר' אהרון לייב: נכון לגמרי שאדם עובד שקובע עיתים לתורה, מעמדו החברתי ראוי שיהיה כשל אברך. אלא שדרושה סבלנות לצורך כך.

נשאלת אפוא השאלה, האם "יתד נאמן" עצמו משקף את דעת גדולי התורה???

אני מבקש לסיים בשיחה שהייתה לי עם הג"ר ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת "עטרת ישראל", כשבאתי אליו עם הצעה להוציא כתב עת שבו יכתבו מאמרים עפ"י דרכה של תורה בענייני השעה, כפי שהגרי"ס הוציא לאור את "התבונה".
ר' ברוך מרדכי: איך תוכל לכתוב שם, הרי הכל צריך להיות לפי "דעת תורה" של גדולי ישראל?
אני: אדרבה, אנשים לא יודעים מה גדולי ישראל חושבים בנושאים שונים, אז שגדולי תורה בעצמם יכתבו.
ר' ברוך מרדכי: נראה לך שמעניין אותם מה גדולי ישראל חושבים? הם בסך הכל רוצים להכות על ראשך.
ודברי פי חכם חן

כולי תקוה שתלמידי החכמים שנזכרו כאן בדבריהם לא יינזקו ח"ו בסיבתי, אני משער שכבר עברה תקופת ההתיישנות הנדרשת. אי"ה בעתיד אוכל גם לפרסם את דברי גדולי התורה בנוגע לישיבת "חכמי לב".

תגובה 1:

 1. ציטוטים מעניינים שהשכל הישר מחייבם, חבל שזה לא נאמר בפומבי. אבל-הערה קטנה- אין התייחסות מציטוטים הנ"ל לישיבה תיכונית כי אם לתעסוקת אברכים.

  השבמחק