חפש בבלוג זה

יום חמישי, 30 במרץ 2017

צריך עיון גדולהשבוע הושק אתר חדש בשם "צריך עיון - חשיבה והגות חרדית", שנועד לשמש במה לדיון פנים-חרדי בשאלות שונות הנוגעות לקהילה החרדית בישראל.
הצורך בבמה מסוג זה מוכר לי כבר שנים רבות (ראו כאן), ובמהלך 13 השנים האחרונות הייתי שותף לניסיונות שונים לקדם את הדיונים הללו ולדעתי במהלך השנים הללו עברנו כברת דרך משמעותית בנידון.
האתר של "צריך עיון" נועד כפי הנראה לרכז שיח ברמה גבוהה בעלת מאפיינים אקדמיים, שכמותו עדיין לא היה בשיח הפנים-חרדי הציבורי, ומעניין לעקוב האם אכן תהיה התעניינות והיענות לדיון מסוג זה.

קריאת העמוד עם ה"אני מאמין" של האתר השאירה אותי נבוך מאוד, אודות הכיוון שאליו מכוונים מקימי האתר.
בשבע נקודות, מוצגת בפנינו המסגרת של הדיונים באתר, באופן בהיר ושיטתי. אלא שבעקבות זאת נשאלת השאלה: האם האתר נועד להוות במה לדיון פתוח, או שהמסקנות כבר נכתבו וכעת מוזמנים כותבי מאמרים שמסקנותיהם תואמות לתפיסתם של מקימי האתר?

העיקרון הראשון של "מצוינות דתית", נראה בעיניי כמסגרת הגיונית לדיונים בתוך הקהילה החרדית. 
העיקרון השני של "התבדלות זהירה" נראה גמיש דיו בשביל לדון על המרחב שבין מה שמכונה "מרחק מסוים מהתרבות החילונית" לבין "הסתגרות מוטעית".
העיקרון השלישי של "הנטייה השמרנית" מבהיר באופן החלטי "שעל שינוי לבוא מבפנים, בהסכמת ובהובלת גדולי הרבנים, בהליך איטי והדרגתי הבונה על יסודות העבר תוך הסתכלות כנה לעתיד", ובכך הוא כמובן איננו נותן במה לאלו (כמוני) הסבורים שיש לבצע מהלכים גדולים בזמנים קצרים וללא תמיכה גלויה של גדולי הרבנים.
העיקרון הרביעי של "חיי קהילה במסגרת מדינה רזה", מקדש באופן ברור את השיטה הקפיטליסטית, ומדיר באופן ברור כותבים בעלי עמדות כלכליות סוציאליות.
העיקרון החמישי של "אחריות אזרחית" משקף עמדה ברורה בעד השתלבות חרדים כשותפים שווים בהובלת המדינה, זוהי כמובן עמדה מהפכנית ביחס להתנהלות החרדית במשך שבעים שנה, ומעניין האם יהיה כאן מקום לדעות המבקשות לשמר את הנוהג הקיים.
בנוגע ל"חינוך" יש כאן ניסיון מצד אחד להמשיך בעיקרון הרביעי ויחד עם זאת למצוא פתרון לבעיית החסר בלימודי ליב"ה בחינוך החרדי, כאן יש מקום לדיון אודות הדרך לשלב בין שני העקרונות.
העיקרון השביעי של "קיום משותף" מדבר על כבוד והבנה הדדית, נראה שיהיה קשה לחלוק על כך.

לסיכום, התפיסות שבאות לידי ביטוי בנקודות 3 4 ו-5, מגבילות את הדיון המתבקש לקבוצה מסוימת בעלת השקפה זהה בנוגע לתהליכי שינוי, למדיניות כלכלית ולמקומה של הקהילה החרדית בחברה הישראלית. האם יש מספיק ציבור חרדי לדיונים אלו? ימים יגידו.

נ.ב. היות ו"על שינוי לבוא מבפנים, בהסכמת ובהובלת גדולי הרבנים", עלינו להסיק לכאורה שאתר "צריך עיון" הוקם בהסכמת והובלת גדולי הרבנים או שהוא איננו מקדם שום שינוי.

יום שישי, 10 במרץ 2017

וְהַחָכְמָה מֵאַיִן תִּמָּצֵא

בשבועות אלו אנו קוראים על בניית המשכן וכליו ועל הכנת בגדי הכהונה בידי "חכמי לב", שעליהם נאמר "וּבְלֵב כָּל חֲכַם לֵב נָתַתִּי חָכְמָה". מפסוק זה למדו חז"ל במסכת ברכות (נה,א) כלל חשוב, "אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה". והתמיהה בעניין זה מפורסמת, מהיכן הגיעה לאדם החכמה הראשונה אם לא מהקב"ה.

התשובה לעניין זה נמצאת בדברי רבינו יונה על המשנה באבות (ד,א) "בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם" וז"ל "אמרו חכמי האומות כי היודע כל החכמות אם אינו אוהב החכמה אינו חכם אלא טפש הוא אחר שאינו אוהב החכמה כי היא הדעת. אך האוהב אותה ומתאוה אליה אע"פ שאינו יודע כלום הרי זה נקרא חכם שעל כל פנים תשיג אל החכמה האמיתית ודעת אלקים תמצא". נמצא אפוא שכוונת חז"ל במסכת ברכות הייתה שבקשת החכמה והדעת היא התנאי הבסיסי על מנת שהקב"ה יעניק מחכמתו לאדם.

לבקשת החכמה נתקנה הברכה הראשונה בתפילת שמונה עשרה שנועדה לבקשת צרכים, לפני הבקשות לתשובה ולגאולה לרפואה ולפרנסה וליתר הצרכים הפרטיים והציבוריים. החכמה היא הבסיס שעליו עומד הכל, כדברי חז"ל "דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית".

רבות מדובר על המחלוקות השוררות במחנינו ועל הצורך באחדות ובשלום בין המרכיבים השונים של הציבור החרדי, אולם התבוננות על המאבקים הללו מעלה את ההבנה שהבעיה חריפה ביותר איננה חילוקי הדעות וחוסר ההסכמה, אלא הרדידות והשטחיות הבאים לידי ביטוי על כל צעד ושעל מכלל המרכיבים של הציבור. 

בעיניים שטחיות, ההבדל העיקרי בין אנשים וקבוצות הוא בעמדה שהם מחזיקים בה, ועל כן אנשים נחלקים לפי השקפת עולמם, לפי עמדתם הדתית, החברתית, הפוליטית, המדינית, הכלכלית וכיו"ב. אולם בעיניים מעמיקות, ההבדל החשוב יותר הוא בין שטחיות ורדידות לבין חקירה והעמקה, ולכן החכמים ימצאו שפה משותפת גדולה יותר עם חכמים בעלי עמדה הפוכה לחלוטין משלהם, מאשר עם אנשים שטחיים בעלי עמדה זהה לשלהם בכל דבר ועניין. שלמה המלך החכם מכל אדם הרחיב בעניין זה במגילת קהלת, אולם באופן תמציתי ניתן להביא את הפסוק "וְרָאִיתִי אָנִי שֶׁיֵּשׁ יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסִּכְלוּת כִּיתְרוֹן הָאוֹר מִן הַחֹשֶׁךְ" (קהלת ב,יג).

עלינו להבין, שהדבר המסוכן ביותר עבורנו איננו לא מיעוט תורה ולא חוסר יראת שמים, לא מידות רעות ולא חוסר צניעות וכיו"ב, למרות שבוודאי כל אלו הם דברים חמורים ביותר שעלינו לדאוג מהם ולהיזהר מהם. הדבר המסוכן והחמור ביותר לעתידנו מכל הבחינות זו הרדידות והשטחיות, שהרי ללא דעת אין מקום לא לתורה ולא ליראת שמים ולא למידות טובות, כמו ששנינו "אֵין בּוֹר יְרֵא חֵטְא, וְלֹא עַם הָאָרֶץ חָסִיד" (אבות ב,ה). גם הרמח"ל בהקדמתו ל"מסילת ישרים" מבאר שחסידות היא חכמה גדולה הדורשת עיון והעמקה, ועל כן הוא מתאר מציאות שבה "תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמאֵלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם: כי יחסר לחכמים למיעוט עיונם בו; ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו".

יהי רצון שנדע ונשכיל להרחיק מתוכנו את הרדידות ואת השטחיות, ולחנך את בנינו ותלמידינו לבחון כל דבר לעומקו, ואז נזכה לראותם גדלים בתורה ביראת שמים במידות טובות ובדעות נכונות.